خوراك خبري http://webda.gmu.ac.ir/ 2019-04-26T00:44:10+00:00 text/html 2019-04-23T05:49:55+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی همکاری‌های بین بخشی در ارتقای سلامت جامعه موثر است http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3269-همکاری‌های-بین-بخشی-در-ارتقای-سلامت-جامعه-موثر-است <div> <p>معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان اینکه تحقق کامل سلامت بدون همکاری‌ آحاد جامعه امکان‌پذیر نیست، همکاری‌های بین بخشی آموزش و پرورش با دانشگاه علوم پزشکی را در ارتقای سلامت جامعه مفید و موثر دانست.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/02/zang-salamat98.02.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3269-همکاری‌های-بین-بخشی-در-ارتقای-سلامت-جامعه-موثر-است">Read More...</a></p> text/html 2019-04-23T05:48:03+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی تلاش برای دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری برای آینده است http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3268-تلاش-برای-دانش‌آموزان،-سرمایه‌گذاری-برای-آینده-است <div> <p>مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناباد در مراسم نواختن زنگ سلامت، تلاش برای دانش‌آموزان را سرمایه‌گذاری موثر برای آینده عنوان کرد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/02/zang-salamat98.03.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3268-تلاش-برای-دانش‌آموزان،-سرمایه‌گذاری-برای-آینده-است">Read More...</a></p> text/html 2019-04-23T05:46:12+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی نواخته شدن زنگ سلامت سال 98 در آموزشگاه ادب http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3267-نواخته-شدن-زنگ-سلامت-سال-98-در-آموزشگاه-ادب <div> <p>همزمان با دومین روز از هفته سلامت، زنگ سلامت سال 98 با حضور جمعی از مسئولان و دانش‌آموزان در مدرسه ادب گناباد نواخته شد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/02/zang-salamat98.01.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3267-نواخته-شدن-زنگ-سلامت-سال-98-در-آموزشگاه-ادب">Read More...</a></p> text/html 2019-04-23T04:23:45+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی رتبه اول معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در شاخص رضایتمندی http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-بهداشتی/3266-رتبه-اول-معاونت-بهداشت-دانشگاه-علوم-پزشکی-گناباد-در-شاخص-رضایتمندی <div> <p>بر اساس گزارش معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در شاخص رضایتمندی، جایگاه اول منطقه 9 کشور را دارا است.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/02/behdasht.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /><br /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-بهداشتی/3266-رتبه-اول-معاونت-بهداشت-دانشگاه-علوم-پزشکی-گناباد-در-شاخص-رضایتمندی">Read More...</a></p> text/html 2019-04-23T03:10:44+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی انتصاب دکتر میرچراغی و دکتر کریمی شهری به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته پزشکی عمومی http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-آموزشی-و-پژوهشی/3265-انتصاب-دکتر-میرچراغی-و-دکتر-کریمی-شهری-به-عنوان-عضو-هیأت-ممتحنه-و-ارزشیابی-منطقه‌ای-رشته-پزشکی-عمومی <div> <p>دکتر سید فرزین میرچراغی و دکتر مهدی کریمی شهری رئیس و معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته پزشکی عمومی منصوب شدند.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/02/heiat-001.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-آموزشی-و-پژوهشی/3265-انتصاب-دکتر-میرچراغی-و-دکتر-کریمی-شهری-به-عنوان-عضو-هیأت-ممتحنه-و-ارزشیابی-منطقه‌ای-رشته-پزشکی-عمومی">Read More...</a></p> text/html 2019-04-21T17:35:30+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی پیام رئیس دانشگاه به مناسبت هفته سلامت http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3264-پیام-رئیس-دانشگاه-به-مناسبت-هفته-سلامت <div>دکتر جواد باذلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد و رئیس ستاد برگزاری هته سلامت این دانشگاه، به مناسبت آغاز هفته سلامت پیامی صادر کرد.<img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/02/Dr.bazeli.jpg" alt="Dr.bazeli" style="margin: 5px auto; display: block;" width="640" height="426" /> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/حوزه-ریاست/3264-پیام-رئیس-دانشگاه-به-مناسبت-هفته-سلامت">Read More...</a></p> text/html 2019-04-20T04:22:39+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی برگزاری آزمون بخش معارف قرآنی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-دانشجویی-و-فرهنگی/3263-برگزاری-آزمون-بخش-معارف-قرآنی-بیست-و-چهارمین-جشنواره-قرآن-و-عترت <div> <p>بخش معارف قرآنی بیست و چهارمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/azmon-Ghoran.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-دانشجویی-و-فرهنگی/3263-برگزاری-آزمون-بخش-معارف-قرآنی-بیست-و-چهارمین-جشنواره-قرآن-و-عترت">Read More...</a></p> text/html 2019-04-20T04:02:32+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی انتصاب دکتر محمدپور به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته پرستاری http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-آموزشی-و-پژوهشی/3262-انتصاب-دکتر-محمدپور-به-عنوان-عضو-هیأت-ممتحنه-و-ارزشیابی-منطقه‌ای-رشته-پرستاری <div> <p>دکتر علی محمدپور رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان عضو هیأت ممتحنه و ارزشیابی منطقه‌ای رشته پرستاری منصوب شد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/eblagh.Dr.Mohammadpor.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-آموزشی-و-پژوهشی/3262-انتصاب-دکتر-محمدپور-به-عنوان-عضو-هیأت-ممتحنه-و-ارزشیابی-منطقه‌ای-رشته-پرستاری">Read More...</a></p> text/html 2019-04-17T10:31:45+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی کمک یک و نیم میلیارد ریالی خیر نیکو کار بجستانی جهت توسعه و تجهیز بیمارستان آیت ا... مدنی http://webda.gmu.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان/3261-کمک-یک-و-نیم-میلیارد-ریالی-خیر-نیکو-کار-بجستانی-جهت-توسعه-و-تجهیز-بیمارستان-آیت-ا-مدنی <div> <p>کمک یک و نیم میلیارد ریالی مرحوم حاج عباس نیازمند از خیران نیکوکار شهرستان بجستان، جهت توسعه و تجهیز به بیمارستان آیت ا... مدنی این شهر اهدا شد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/Nikokar-Bajestani.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/شبکه-بهداشت-و-درمان-بجستان/3261-کمک-یک-و-نیم-میلیارد-ریالی-خیر-نیکو-کار-بجستانی-جهت-توسعه-و-تجهیز-بیمارستان-آیت-ا-مدنی">Read More...</a></p> text/html 2019-04-17T10:24:26+00:00 http://webda.gmu.ac.ir/ هادی شمسی برگزاری کارگاه تروما و مراقبت‌های اولیه در بیماران ترومایی http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-درمان/3260-برگزاری-کارگاه-تروما-و-مراقبت‌های-اولیه-در-بیماران-ترومایی <div> <p>کارگاه دو روزه «تروما و مراقبت‌های اولیه در بیماران ترومایی» در سالن ابن‌سینا پردیس دانشگاه برگزار شد.</p> <p><img src="http://webda.gmu.ac.ir/images/akhbar/1398/01/Teroma.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /></p> <p> <p><a href="http://webda.gmu.ac.ir/معاونت-درمان/3260-برگزاری-کارگاه-تروما-و-مراقبت‌های-اولیه-در-بیماران-ترومایی">Read More...</a></p>