امروزجمعه, 02 فروردين 1398 17:53

جلسه آموزشی سامانه مدیریت هوشمند پرستاری برگزار شد

جلسه آموزشی سامانه مدیریت هوشمند پرستاری در Net Lab پردیس دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، جلسه آموزش عملی سامانه جامع مدیریت پرستاری (ishift) توسط خانم قرچه مدیر پرستاری دانشگاه، خانم مصباح کارشناس دفتر پرستاری و مهندس باقری کارشناس IT ستاد انجام شد.
در این جلسه که با حضور مدیران پرستاری و سرپرستاران بخش‌های بیمارستان 22 بهمن گناباد، 15 خرداد بیدخت و آیت ا... مدنی بجستان برگزار شد، شرکت کنندگان به صورت عملی با سامانه و مراحل ثبت اطلاعات پرسنلی و چگونگی شیفت بندی آشنا شدند.
کارشناس دفتر پرستاری معاونت درمان دانشگاه گفت: سامانه مدیریت پرستاری به منظور یکپارچه کردن نحوه محاسبه ساعت کاری پرسنل پرستاری و شیفت‌بندی بیمارستان‌ها ایجاد شده است.
خانم مصباح افزود: این سامانه که به منظور حل مشکلاتی در رابطه با نداشتن اطلاعات از نیروی انسانی و مشکلات شیفت‌بندی پرسنل طراحی شده است به طور سراسری در تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به طور هماهنگ راه‌اندازی شده است .
وی اظهار کرد: راهبر دانشگاه (مدیر پرستاری دانشگاه) می تواند با استفاده از این سامانه اطلاعاتی درباره منابع انسانی بدست آورد و اطلاعاتی که اکنون به صورت پراکنده در اختیار مدیر پرستاری دانشگاه است را یکپارچه کند و گزارش کاملی از وضعیت دانشگاه، بیمارستان‌ها و شهرستانهای تحت پوشش از نظر وضعیت پراکندگی نیروی انسانی، هرم سنی نیروی انسانی، سابقه آنها ارائه کند. همچنین با استفاده از آن می‌توان برنامه ریزی مناسبی برای چینش نیروها انجام داد.
یادآور می‌شود، سامانه جامع مدیریت پرستاری (ishift) به سرپرستاران برای برنامه‌ریزی شیفت‌های شغلی کمک زیادی می‌کند و با استفاده از این سامانه تمام اطلاعات پرسنلی، سوابق تحصیلی، پرونده آموزشی، پیشینه کاری ثبت شده و از طریق سامانه شیفت پیشنهادی خود را درخواست می کنند. همچنین شیفت‌بندی توسط سرپرستاران انجام می‌شود و پس از تایید مدیر پرستاری بیمارستان نهایی شده و در اختیار پرسنل قرار می‌گیرد.