امروزیکشنبه, 05 فروردين 1397 00:09

برگزاری همایش کشوری "رویکردهای مراقبت همه جانبه در بخش های نوزادان"

متخصص کودکان و نوزادان، کارشناس برنامه نوزادان دانشگاه و سرپرستار بخش NICU بیمارستان 22 بهمن در همایش کشوری "رویکردهای مراقبت همه جانبه در بخش های نوزادان" حضور یافتند.
به گزارش وب‌دا، دکتر راحله درفشی، متخصص کودکان و نوزادان به همراه خانم مصباح کارشناس برنامه نوزادان دانشگاه و خانم محمدی، سرپرستار بخش NICU بیمارستان آموزشی ـ درمانی 22 بهمن گناباد در همایش کشوری "رویکردهای مراقبت همه جانبه در بخش های نوزادان" حضور یافتند.
این همایش دو روزه با محوریت برنامه مراقبت تکاملی یگانه نوزاد (NIDCAP)  توسط اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری سازمان یونیسف و انجمن پزشکان نوزادان ایران با حضور اساتید و مدرسین بین‌المللی در تهران برگزار شد.