امروزجمعه, 02 فروردين 1398 17:51

بازدید معاون آموزشی دانشگاه از مراکز MMT و DIC

معاون آموزشی و جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ستاد نوروزی از مراکز  MMTو DIC دانشگاه بازدید کرد.
به گزارش وب‌دا، دکتر اسماعیلی، معاون آموزشی و جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در ستاد نوروزی به همراه آقای علیزاده کارشناس معاونت درمان در راستای پایش عملکرد واحدهای تحت پوشش دانشگاه در ایام تعطیلات نوروز، از مراکز  MMTو DIC دانشگاه بازدید کرد.

دکتر اسماعیلی در این بازدید ضمن گفتگو با کارشناسان این مراکز، در جریان وضعیت ارائه خدمات و فعالیت‌های انجام شده در آنها قرار گرفت.

یادآور می‌شود، مرکز درمان نگهدارنده با متادون(MMT)و مرکز گذری کاهش آسیب (DIC) با آموزش و مشاوره و توزیع متادون و وسایل بهداشت فردی، در راستای درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی معتادان و خانواده‌های آنها فعالیت می‌کند.