امروزدوشنبه, 04 تیر 1397 02:35

برگزاری مجامع عمومی انجمن‌های علمی- دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

مجامع عمومی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه در رشته‌های اتاق عمل، علوم آزمایشگاهی، تکنولوژی پرتو شناسی، تکنیسین سلامت دهان، مامایی و پرستاری برگزار شد.

به گزارش وب‌دا، پس از اخذ رای توسط اعضای هر مجمع، اعضای شورای مرکزی هر انجمن به این شرح انتخاب شدند؛
انجمن علمی-دانشجویی رشته اتاق عمل
جواد خلیلی(دبیر شورای مرکزی)- سید هادی رودباری- مجتبی زنگنه - رضا ابراهیمی- امید مام رحیمی- مسعود حسین‌زاده -  افسانه کوهگرد
انجمن علمی- دانشجویی رشته علوم آزمایشگاهی
 فرزانه مجلی (دبیرشورای مرکزی) - مینا نقی‌پور- روحانی- حسین پور- خاکشور- جواد مخیری - ملکی
انجمن علمی- دانشجویی رشته پرستاری
 الیاس کوکبی(دبیر شورای مرکزی)- فاطمه خلیلی- سعید خیاط کاخکی- فاطمه کاظمی- حسام دولت‌آبادی - مهدیه عابدی‌پور - مهرناز صفرنیا
انجمن علمی-دانشجویی رشته مامایی
 مهدیه میرزایی(دبیرشورای مرکزی) - مهدیه سادات محمدی- زهرا مودی- بهناز افراه - نسرین وحدانی - سحر شارعی - فاطمه فرخاری
انجمن علمی-دانشجویی رشته تکنولوژی پرتو شناسی
علی نوروزی(دبیر  شورای مرکزی) - بهروز درخشان صفت - محسن برهانی - مهدی کریمی - علی فرهادی – رمضانی - ابراهیمی
انجمن علمی- دانشجویی رشته تکنسین سلامت دهان
 مریم قلی‌زاده(دبیر شورای مرکزی)- اسماء قاسمیان- فاطمه صداقتی - مریم ابراهیمی- فاطمه رضایی‌زاده - سمیه عصار