امروزدوشنبه, 04 تیر 1397 14:43

فراخوان دریافت پروپوزال گرانت‌های تحقیقاتی برای مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران

فراخوان دریافت پروپوزال گرانت‌های تحقیقاتی از متقاضیان شرکت در برنامه واحد همتاپروری مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران


با عنایت به ابلاغ مقام محترم وزارت در خصوص اجرای برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته در سال 1396 (نامه شماره 660/100 مورخ 28/01/96) به منظور دستیابی به پیامدهای مورد انتظار آن و در نهایت توسعه کیفی و کمی تحقیقات و فناوری سلامت در کشور و لزوم اجرایی شدن برنامه واحد همتاپروری مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران، فراخوان دریافت پروپوزال گرانت‌های تحقیقاتی از متقاضیان شرکت در طرح فوق الذکر بشرح ذیل اعلام میگردد.
خواهشمند است مقرر فرمایید فراخوان ذیل به نحو مقتضی به اطلاع اعضاء محترم هیات علمی آن دانشگاه/ دانشکده رسانده شده و نتایج پس از جمع آوری فرم های درخواست و بررسی توسط جنابعالی و دو نفر عضو منتخب شاخص (پژوهشی - آموزشی) در آن دانشگاه جهت بررسی و داوری نهایی به دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی ارسال گردد.
شرایط و فرآیندهای این گرنت بشرح ذیل می‌باشد:

1- این گرنت در سال جاری به 40 نفر از اعضا هیات علمی برجسته و توانمند دانشگاه/ دانشکده/پژوهشکده و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مرتبه استادی و شاخص اچ برابر یا بالاتر از 15 (H-index ≥15) پس از دریافت اعلام آمادگی عضو هیات علمی و معرفی دانشجو توسط استاد اعطا میگردد.
2- میزان این گرانت 500 میلیون ریال بوده و به عضوهیات علمی متقاضی پس از درخواست، تائید معاونت پژوهشی دانشگاه ذیربط و داوری نهایی پروپوزال ارسالی در موسسه در طی 4 قسط پرداخت خواهدشد.
3- این گرنت به دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته‌های دکتری عمومی پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دانشجویان رشته‌های کارشناسی ارشد با معدل بالای 15 و دارای مدرک زبان معتبر (یا کسب آن در طی 6 ماه اول دوره) و علاقه مند به تحصیل در رشته‌های تحصیلات تکمیلی با رعایت مفاد منعقده در تفاهم‌نامه‌ی فی مابین تعلق میگیرد.
4-  در طی این دوره یک تا سه ساله استاد راهنما با معرفی دانشجوی واجد شرایط از طریق یک برنامه‌ریزی دقیق آموزشی- پژوهشی در رشد و شکوفایی علمی دانشجوی معرفی شده اقدام کرده و با فرایند مرید و مرشد زیربنای لازم در جهت پرورش علمی- فرهنگی دانشجو را فراهم می‌کند. استاد راهنما با ارائه پایان‌نامه کلیه امور پژوهشی دانشجو را به عهده گرفته و پس از پایان فرآیندهای تحقیقاتی مقاله حاصل را در یکی از برترین مجلات دنیا به چاپ خواهد رساند. پس از طی این دوره، دانشجو پس از شرکت و قبولی در رشته‌های تخصصی و یا Ph.D. زیر نظر همان استاد دوره تحصیلی آتی خود را گذرانده و مجددا مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
برون‌ده‌های مورد انتظار از هر دانشجو در پايان دوره:
•    اخذ ديپلم پژوهشی (طبق تعريف معاونت تحقيقات و فناوری وزارت).
•    ارائه و انجام يک طرح تحقيقاتی مرتبط با رشته تحصيلی در طول دوره.
•    انتشار حداقل يک مقاله SJR-Q1 غيرپولی خارج از کشور، منتج از طرح تحقيقاتی انجام يافته در طول دوره.
•    ارائه گزارش به صورت شفاهی پس از چاپ مقاله در حضور هئيت داوری معرفی شده از سوی دفتر تحقيقات دانشجوئی وزارت.
5- نتایج بررسی مدارک ارسالی پس از طی مراحل فوق الذکراز طریق وب سایت مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (نیماد) اعلام خواهد شد.
6- دریافت این گرنت در سال جاری کاملا رقابتی بوده و استاد متقاضی در یک صفحه  A4با معرفی خود و دانشجوی معرفی شده، فرآیندهای آموزشی – پژوهشی که در طی آن مقرر است دانشجو را تربیت و ارشاد نمایند را معین و مشخص می‌فرمایند. معاونت پژوهشی درخواست ها را جمع آوری کرده و با نظر دو نفر از اعضا هیات علمی با سابقه درخشان آموزشی – پژوهشی دانشگاه آنها را بررسی و نتیجه را به دفتر کشوری تحقیقات دانشجویی معرفی می‌نمایند. بدیهی است ارسال پروپوزال و یا معرفی فرد از طرف دانشگاه متبوع، به منزله دریافت گرنت فوق‌الذکر نبوده و مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی(نیماد) هیچ‌گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت.