امروزدوشنبه, 04 تیر 1397 01:12

ارائه 18 مقاله در همایش دانشجویی تازه‌های علوم بهداشتی در تهران

18 مقاله از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در همایش دانشجویی تازه‌های علوم بهداشتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران، پذیرفته و ارائه گردید.

به گزارش وب‌دا، در دهمین همایش دانشجویی تازه‌های علوم بهداشتی که اردیبهشت‌ماه امسال در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی تهران برگزار شد، تعداد 18 مقاله از دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد پذیرفته و ارائه گردید.
این همایش علمی با اهدافی همچون ارائه تازه‌های پژوهشی در حیطه‌های مختلف علوم بهداشتی، بسترسازی برای بیان ایده‌های کاربردی برتر در راستای ارتقای سلامت در بخش‌های مختلف و حرکت در راستای کاربردی کردن تحقیقات علوم بهداشتی به منظور ارتقای سلامت جامعه برگزار شد.
دهمین همایش دانشجویی تازه‌های علوم بهداشتی در محورهای بهداشت محیط، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه‌ای، اپیدمیولوژی و بخش ویژه برگزار شد. بخش فیلم کوتاه و انیمیشن آموزشی در حوزه علوم بهداشتی از دیگر محورهای این همایش بود.