امروزشنبه, 02 تیر 1397 16:18

برگزاری کارگاه « آشنایی با قوانین شرکت های دانش بنیان»

به همت مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، کارگاه « آشنایی با قوانین شرکت‌های دانش بنیان» در سالن ابن‌سینا پردیس دانشگاه برگزار شد.
به گزارش وب‌دا، در ابتدای این کارگاه که به مدت 6 ساعت ویژه اعضای هیئت علمی و هسته‌های فناور برگزار گردید، پس از خیرمقدم دکتر محمدپور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، مهندس بیگلری رئیس مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی دانشگاه در مورد پذیرش یک ایده فناورانه تا مرحله ثبت شرکت مطالبی را بیان کرد.
 در ادامه این کارگاه، مهندس عباس‌زاده مدیر برنامه‌ریزی و نوآوری شرکت تک ثبت مشهد به عنوان مدرس کارگاه، مطالبی درباره آشنایی با قوانین شرکت‌های دانش بنیان، حمایت‌های قانونی از شرکت‌های دانش بنیان، بررسی فرم‌ها و فرآیندهای اخذ تاییدیه دانش بنیان را ارائه کرد.
بحث گروهی و تبادل نظر بین شرکت‌کنندگان از دیگر برنامه‌های این کارگاه یک روزه بود.