امروزدوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 22:57

اعطای گرنت اجرای طرح‌های مرتبط با اخلاق در پژوهش به دکتر محمدپور

از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گرنت اجرای طرح‌های مرتبط با اخلاق در پژوهش به دکتر محمدپور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد اعطا شد.
به گزارش وب‌دا، با توجه به کسب رتبه برتر توسط دکتر علی محمدپور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد در مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش که از 12 لغایت 19 شهریورماه امسال با مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد، گرنت اجرای طرح‌های مرتبط با اخلاق در پژوهش از طرف معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وی اعطا گردید.
در پایان این دوره که با حضور مدرسین برجسته کشوری و مشارکت برخی دبیران و اعضای کمیته‌های منطقه‌ای اخلاق دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برگزار شد، گزارشات و ارایه مطالب تهیه شده توسط تمامی مشارکت کنندگان توسط گروه مدرسین و دبیر کمیته ملی اخلاق در پژوهش‌های زیستی کشور مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفت و در نهایت سه مورد برتر از جمله گزارش دکتر علی محمدپور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد به عنوان یکی از موارد برتر از بین نمایندگان تمامی دانشگاه‌ها اعلام گردید.