امروزدوشنبه, 04 تیر 1397 01:11

ارزیابی دوره‌ای سلامت کارکنان اداره تعاون روستایی شهرستان گناباد انجام شد

در ادامه برنامه ارزیابی دوره‌ای سلامت میانسالان، سلامت کارکنان اداره تعاون روستایی شهرستان گناباد ارزیابی شد.


به گزارش وب‌دا، این برنامه به همت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد در راستای تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و با هدف ارتقای سلامت جسمی و روانی کارکنان دولت برگزار شد.
درابتدای این برنامه، آموزش‌های مربوط به خودمراقبتی فشار خون و سرطان برگزار شد و در ادامه وضعیت سلامت کارکنان اداره تعاون روستایی شهرستان گناباد بر طبق بسته خدمتی سلامت میانسالان ارزیابی شد.
در حاشیه این برنامه آموزشی، مکمل ویتامین D3 و پمفلت‌های آموزشی ویتامینD و بیماری‌های پروستات و فشارخون بین کارکنان اداره تعاون روستایی توزیع شد.