امروزدوشنبه, 04 تیر 1397 14:40

کارگاه نگارش رزومه و بیوگرافی برگزار شد

به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد، کارگاه آموزشی نگارش رزومه و بیوگرافی (The CV and Bio/Biodata writing) برگزار شد.به گزارش وب‌دا، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: در این کارگاه آموزشی یک روزه که با حضور اعضای هیئت علمی و آموزشی دانشگاه در سالن ابن‌سینا پردیس برگزار شد، دکتر مصطفی امیری عضو هیئت علمی دانشگاه و مسئول کارگروه بین‌المللی سازی طرح تحول و نوآوری در علوم پزشکی دانشگاه به عنوان مدرس حضور داشت.
دكتر موسی سجادی افزود: این کارگاه آموزشی از سری کارگاه‌های مورد نیاز و پیشنهادی اعضای هئیت علمی دانشگاه بود که با توجه به نیازسنجی انجام شده از تمامی اعضای هیئت علمی و آموزشی دانشگاه توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC) برگزار شد.
یادآور می‌شود، در پایان این کارگاه، نظرسنجی از شرکت‌کنندگان در خصوص مدرس و عوامل اجرایی کارگاه انجام و به هریک از شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه ارائه گردید.