امروزدوشنبه, 04 تیر 1397 15:55

اولین جلسه ستاد برگزاری هفته سلامت سال 97 برگزار شد

اولین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی درون‌بخشی ستاد برگزاری هفته سلامت 1397 با هدف برنامه‌ریزی درون بخشی، در معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.

ادامه مطلب...

مشکلات پیش روی حوزه سلامت نیازمند رویکردهای مشارکتی بین بخشی است

رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: مشکلات پیش روی حوزه سلامت نیازمند رویکردهای مشارکتی بین بخشی است.

ادامه مطلب...

نیازمند تغییر نگرش جامعه به سلامت هستیم

فرماندار گناباد در اولین جلسه مجمع سلامت این شهرستان با تبیین اهداف راه‌اندازی آن گفت: نیازمند تغییر نگرش جامعه به سلامت هستیم.

ادامه مطلب...

لزوم نهادینه کردن سلامت در بین افراد جامعه

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گناباد گفت: به منظور تحقق سلامت برای همه افراد باید سلامت را بین آحاد جامعه نهادینه کنیم و به سمت اجتماعی شدن آن برویم که این اجتماعی شدن موضوع تشکل مجمع سلامت محله است.

ادامه مطلب...

نخستین مجمع سلامت شهرستان گناباد برگزار شد

با هدف اجتماعی شدن سلامت و مشارکت آحاد مردم برای ارتقای سلامت در جامعه، مجمع سلامت شهرستان گناباد تشکیل شد.

ادامه مطلب...