امروزیکشنبه, 02 مهر 1396 13:59
آمار سایت
امروز
دیروز
این هفته
هفته گذشته
این ماه
ماه گذشته
بازدید کل
666
1334
2000
1996170
37144
55566
28565953

برنامه عملیاتی سال 1395 دانشگاه مورد تصویب هیأت امناء قرار گرفت

مدیر بودجه و دبیر ستاد برنامه عملیاتی دانشگاه از تصویب برنامه عملیاتی سال 1395 در هیأت امناء دانشگاه خبر داد.
به گزارش وب‌دا، محمدرضا قدیمی گفت: با توجه به نامه مورخ 18/9/94 دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تدوین برنامه عملیاتی دانشگاه در سال 95 و همچنین مکلف نمودن هیأت امناء دانشگاه مطابق بند 4 صورتجلسه مورخ 6/10/94 ستاد اجرایی تدوین برنامه عملیاتی 95 دانشگاه تشکیل گردید.
وی افزود: با ابلاغ مقام محترم وزارت، رئیس دانشگاه به عنوان رئیس ستاد برنامه عملیاتی انتخاب گردید و با ابلاغ رئیس دانشگاه، معاون توسعه به عنوان قائم مقام رئیس در ستاد برنامه و رئیس دبیرخانه هیأت امناء به عنوان دبیر ستاد برنامه و سایر معاونین  دانشگاه به عنوان اعضاء اجرایی ستاد برنامه تعیین گردیدند.
قدیمی اظهار کرد: جلسات کارشناسی متعددی تشکیل گردید و با توجه به اینکه اهداف کلی و کمی و نیز راهبردها و سیاست‌های کلان توسط وزارت متبوع تدوین گردیده بود، برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرایی هم راستا با بودجه 95 دانشگاه توسط ستاد تدوین برنامه مشخص گردید و جهت تصویب در هیأت امناء دانشگاه به وزارت متبوع ارسال گردید که در جلسه مورخ 12 اسفند هیأت امناء دانشگاه مورد تصویب قرار گرفت و جهت اجرایی شدن ابلاغ گردید.